Pagdating ng muslim sa pilipinas


14-Oct-2017 07:47

Nagsimula ang kasaysayan ng mga Moro bago pa dumating ang mga Espanyol.

Sila rin ang may pinakamatandang pamahalaan sa Pilipinas — ang mga Sultanato na mula pa noong 14-siglo namayagpag.

Pinakamatanda dito ang Moro National Liberation Front (MNLF) na pinamumunuan ni Nur Misuari noong 1969.

Layunin ng armadong pakikibaka ng MNLF na humiwalay sa Pilipinas at magtatag ng nagsasariling Bangsamoro (bansang Moro).

(Pindutin ito upang mapanood ang video.) Sa Pamamagitan ng pag papahayag na ito ang Mananampalataya ay naghahayag ng kanyang paniniwala sa Diyos, at sa lahat ng Proheta ng diyos na may dala dalang banal na kasulatan.

Ang Arabic na salitang'Islam' ay nangangahulugan 'Ang Pagsuko', at nanggaling ito mula sa salita na ang kahulugan ay 'Kapayapaan' sa panrelihiyon na pangkahulugan, ang kahulugan nito ay ang buong pusong pag suko sa ninanais ng Panginoon(Allah), Ang Mohammadanismo ay isang maling katawagan sa mga sumusunod sa pananampalatayang islam, dahil ito ay nagpapahiwatig na ang mga Muslim ay sumasamba kay Muhammad na sahalip na sa Panginoon.

Pinaigting nila ang pagpapalaganap ng maraming mapanghating kaisipan laban sa mga Moro tulad ng pagiging “herejes,” o mga hindi nabinyagan na walang Diyos, “kaaway,” at mga di-sibilisado kahit pa sila ay magkakalahi na may iisang kasaysayan at minimithing kalayaan.

Ngunit ang huling mensahe ng panginoon sa tao, ay ang pagpapatunay sa walang hanggang mensahe na nagbubuo sa lahat ng nakalipas ay naipahayag kay Propheta Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Gabriel.

Simple, sa pamamagitan ng pag sabi na" walang Diyos Maliban Kay Allah (Diyos), at si Muhammad ay ang sugo ni Allah.

ila bakal na pinanday ng pagpupumiglas laban sa mga banyagang mananakop ang kasaysayan ng mga mamamayang Moro.

pagdating ng muslim sa pilipinas-86

dating of the flood

Ngunit sa likod ng bakal nilang paninindigan ang mga ina, anak, at mga yumaong kamaganak na sa kabila ng sakripisyo para sa lupa ay naghangad ng kapayapaan.

Ang 'Allah' ay salitang Arabic para sa Panginoon, ngunit ito ay espesyal na katawagan para tukuyin ang Diyos, Dahil, Si Allah mismo ang nag pangalan nito, at ito ang ginagamit na katawagan ng mga Arabong Muslim at mga Kristyano.